DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG GIẢI CHƯƠNG TRÌNH

"ĐÃ BAO LÂU BẠN CHƯA "VỀ NHÀ"?”

XEM DANH SÁCH
#

DANH SÁCH 25 KHÁCH HÀNG THẮNG GIẢI CHUNG CUỘC

KHÁCH HÀNG TỈNH THÀNH SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI XE THỜI GIAN SẢN XUẤT
NGUYỄN VIỆT ĐÔNG Hồ Chí Minh ***766102 L300 1994
DƯƠNG NGỌC BẢO Hà Nội ***413088 PAJERO 1996
HOANG XUAN HIEU ***402676 PAJERO 2000
NGUYEN KIM LONG Hồ Chí Minh ***645983 L300 2000
NGUYỄN QUYẾT TRÍ ***095456 JOLIE 2001
TRẦN NGỌC THANH Lào Cai ***443579 PAJERO 2002
ĐỖ THANH HẢI Long Khánh ***176604 JOLIE 2002
NGUYỄN XUÂN PHI Đà Nẵng ***175246 PAJERO 2002
TRẦN PHƯỚC THỌ Hồ Chí Minh ***174731 JOLIE 2003
KIM CUONG DIEU Lai Châu ***600188 PAJERO 2003
PHẠM TUẤN CƯỜNG Thanh Hoá ***255938 JOLIE 2003
TRẦN VĂN QUANG Hồ Chí Minh ***745191 JOLIE 2003
LÊ MỘNG GIAO Hồ Chí Minh ***000356 JOLIE 2003
TRẦN THANH QUÝ ***938202 JOLIE 2003
TRAN NGUYEN Bình Dương ***352727 JOLIE 2003
LÊ THANH HẢI Nghệ An ***430801 JOLIE 2003
THÂN MÃN Quảng Nam ***787131 JOLIE 2003
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Hồ Chí Minh ***335098 JOLIE 2003
DO DUC CUONG Hà Nội ***983874 JOLIE 2003
NGUYỄN HOÀNG HƯNG Thái Nguyên ***463163 PAJERO 2003
NGUYỄN HOÀNG DŨNG Tiền Giang ***258414 JOLIE 2003
TRẦN VĂN HƯNG ***482622 JOLIE 2003
ĐĂNG THÁM ***892988 JOLIE 2004
GIÁP QUỐC CƯỜNG ***443347 JOLIE 2004
HỒ HỮU TƯỜNG ***169180 JOLIE 2004

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN

KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
Nguyen Duy ***80041 ***y.dt@gmail.com
Ngô Đại Hồng Hải ***30699 ***ghai@gmail.com
KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
Nguyễn Thanh Bình ***5505 ***iami@gmail.com
Cao Trung Kiên ***6956 ***kien1990@gmail.com
KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
Nguyễn Văn Lâm ***2210 ***ndkt@gmail.com
Dương Quốc Vũ ***6677 ***u256@gmail.com
KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
Trần Thăng Chuẩn ***0270 ***chuan@gmail.com
Nguyễn Xuân Trường ***5098 ***f.sec@gmail.com